Bijdrageregeling 1ste leerjaar 2020-21

scherpe maximumfactuur :

omschrijvingeenheideenheidsprijs
zwemlessen : 11 beurtenbeurt€ 1,90
vervoer naar het zwembad : 11 beurtenheen/terugrit€ 2,60
sportdag€ 5,00
sportactiviteit : Kronkeldidoe€ 5,00
schooluitstap : boomgaard€ 2,60
schooluitstap : theater€ 5,00
schooluitstap : sprookjeshuis€ 10,00

TOTAAL : € 77,10 waarvan max. € 90 te betalen door de ouders

meerdaagse activiteiten :

omschrijvingeenheideenheidsprijs
plattelandsklassen (tweejaarlijks voor 1ste en 2de lj)3 dagen€ 125
bosklassen (tweejaarlijks voor 3de en 4de lj)1 week€ 174
zeeklassen (tweejaarlijks voor 5de en 6de lj)1 week€ 205

TOTAAL : € 504 waarvan max. € 445 te betalen door de ouders

niet-verplicht aanbod :

omschrijvingeenheideenheidsprijs
middagopvangmiddag€ 0,75
gymkledij : broekjestuk€ 9,50
gymkledij : T-shirtstuk€ 7,50
nieuwjaarsbrievenstuk€ 0,60

In de middagopvang is het remgeld voor toezicht, onderhoud, … inbegrepen.
De overige prijzen, vooral wat schooluitstappen betreft, zijn richtprijzen. Deze prijzen kunnen veranderen al naargelang de bestemming of eventuele prijsstijgingen.

download pdf

0